Ve dnech 1.a 2. října 2021 jsme oslavili 115. výročí založení Českého hasičského sboru v Kroměříži. V pátek dopoledne na Hanáckém náměstí se žáky našich škol a v sobotu na letišti s hojnou účastí veřejnosti na Dni uniformovaných sborů.

Na internetu je o akci k vidění řada fotografií i videí. Také my máme své album rozdělené do tří částí:

1) z Hanáckého náměstí 1.10.2021 na Google, a kvůli problémům s přístupem také na Rajčeti

2) ze Dne uniformovaných sborů 2.10.2021 na Google, na Rajčeti

3) foto-prezenci vystavené techniky hasičů a Policie ČR na Google, na Rajčeti

Děkujeme všem dobrovolníkům, partnerům a sponzorům za spolupráci při přípravě a realizaci oslav.

Poslední aktualizace 16.10.2021.

Jsme dobrovolní hasiči. Máme svá občanská zaměstnání a hasičině věnujeme svůj volný čas. Bez nároku na odměnu se účastníme odborného výcviku a zasahujeme tam, kde nás potřebují. Staráme se o nám svěřené vybavení vědomi si jeho nemalé ceny, aby dobře a dlouho sloužilo. Jsme hrdí na to, že jsme platnou složkou Integrovaného záchranného systému ČR.

Sloužíme, jak se dříve říkávalo, "Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci a vlasti ku prospěchu." Děkujeme svým rodinám, přátelům a městu, že nám tuto službu umožňují.

Náš sbor tvoří:

Jednotku zřídilo město Kroměříž, které financuje její výzbroj a činnost z městského rozpočtu, často s účastí Zlínského kraje. Jednotka je zařazena podle plošného pokrytí jako JPO III/1. Na výzvu Krajského operačního a informačního střediska ve Zlíně vyjíždí k požárům a jiným mimořádným událostem do 10 minut a to i mimo území svého zřizovatele. Členové jednotky vykonávají službu v jednotce dobrovolně.

Sbor dobrovolných hasičů města Kroměříže je součástí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Členy tohoto spolku (dříve občanské sdružení) jsou hasiči z jednotky, hasiči ve výcviku, mladí hasiči a jejich vedoucí, dobrovolníci a hasičští senioři. Spolek má svoje oddělené financování, postavené zejména na členských příspěvcích a příjmech za poskytované hasičské služby.