Jednotka

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Kroměříž

Jednotka je zařazena podle plošného pokrytí jako JPO III/1. Na výzvu Krajského operačního a informačního střediska ve Zlíně vyjíždí k požárům a jiným mimořádným událostem do 10 minut a to i mimo území svého zřizovatele. Členové jednotky vykonávají službu v jednotce dobrovolně. 

  Členové jednotky:
 1. Ing. Adam Fuksa, velitel jednotky
 2. Zdeněk Janásek, zástupce velitele jednotky, strojník
 3. Antonín Františ, velitel družstva, strojník, technik chemické a technické služby
 4. Vojtěch Lukeš, velitel družstva
 5. Tomáš Kubíček, velitel družstva, strojník
 6. Mojmír Staša, technik strojní služby
 7. Jan Kubíček, strojník
 8. Jan Kubíček ml., strojník
 9. Josef Hřib, strojník
 10. Jiří Smetánka, strojník
 11. Jaroslav Kozák, strojník
 12. Roman Blahoš, strojník
 13. David Pořízek, strojník
 14. Aleš Novák, hasič
 15. Jakub Blata, hasič
 16. Ondřej Adamec, hasič
 17. Jakub Dvořák, hasič

Comments