Historie‎ > ‎

10. Roky 2000 až 2005

2000

Vstoupili jsme do nového tisíciletí a proběhly volby ve sboru, ale i do okresních orgánů a starostou OSH Kroměříž se stal náš člen a velitel bratr Zdeněk Janásek a I. náměstkem starosty OSH naše členka Jitka Krylová. Také ve dnech 1. a 2. července se uskutečnil II. řádný sjezd Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve Ždáru nad Sázavou. A co bylo u nás? 4. března účast na přípravě a zabezpečení zimního branného závodu v Trávníku, který se z důvodu velmi špatného počasí (sníh, déši, kroupy) konal v areálu ZD. 13. března jsme si zakoupili v OBI dva skládací přístřešky typu Altán, které budeme využívat při různých hasičských akcích. 19. března v 115 hod poplach a výjezd na požár střechy do Chropyně. 2. května příprava a 6. května účast na oslavách 30. výročí založení HZS Kroměříž - vystavovali jsme naši starou techniku, organizovali soutěž pro mladé hasiče i ostatní děti, účast na závěrečném ukázkovém cvičení na Velkém náměstí. Velkou událostí v našem sboru se stal 4. květen, kdy bylo v zámku v Přibyslavi uděleno nejvyšší hasičské vyznamenání našemu bratrovi - Antonínovi Moláčkovi.
Okrskové kolo požárního sportu bylo 13. května v Šelešovicích za krásného počasí a muži obsadili krásné 2. místo. 8. července účast a výpomoc při oslavě 100. let SDH ve Zlámance a 13. srpna účast na oslavách 100. výročí založení SDH Postoupky, kde soutěžilo naše smíšené družstvo bez přípravy a obsadilo 7. místo. 9. srpna pohotovost na zbrojnici při požáru „Orlovny" v Šelešoviccíh. 25. srpna asistence při slavnostním ohňostroji u příležitosti mezinárodního festivalu vojenských dechových hudeb na Velkém náměstí v Kroměříži. 26. září - výjezd na požár stohu ve Střížovicích, 20. listopadu - námětové cvičení v Technoplastu Chropyně s CAS 25. 5. prosince tradiční svatý Mikuláš a 15. prosince výroční valná hromada.
Bylo provedeno 79 dohlídek provozoven.

2001

Zimní měsíce sloužily k proškolení členů zásahového družstva v tématech: jednoduché vedení od hydrantu, od stroje, dopravní a útočné vedení na základně a od stroje a obecné zásady při provádění bojového rozvinutí a metodika výcviku mužstva. Únor patřil přípravě a zajištění zimního branného závodu v Trávníku a v dubnu probíhal výcvik řidičů i při několika kondičních jízdách.
I. kolo požárního sportu bylo 12. května v Šelešovicích a muži skončili na 4., tedy bramborovém místě. 4. srpna se nad námi přehnala vichřice a déši, vítr dosahoval nárazově až 100 km/hodině. Naše jednotka byla povolána v 1840 h na zbrojnici a hned vyjela k čerpání vody ze sklepů po celém městě. Skončili jsme v 23'45 h. 15. listopadu výjezd v 414 h na požár domu ve Vážanech, nasazen 1 xC proud k ochraně sousedního domu a hašení zadního traktu domu. Později dohlídka požářiště, dohašování doutnajících zbytků a rozebírání stropu.
Opět jsme pokračovali v asistencích na Hvězdě při motokrosu, 2. června na dnu děti města Kroměříže na letišti, 15.-20. srpna zajištění požární asistence při natáčení filmu Napoleon v areálu Arcibiskupského zámku, 24. srpna asistence při ohňostroji u příležitosti mezinárodní přehlídky vojenských hudeb, spolupráce při soutěžích OSH Kroměříž, mikulášská besídka 6. prosince.
V tomto roce jsme rozšířili naši asistenční činnost i na muzeum Maxe Švabinského. Řešili jsme požadavek výboru pro uvolnění peněz z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2002 ve výši cca 760 000,- bud' pro výměnu nádrže cisterny CAS 25 (nádrž teče a celkově je zkorodovaná.) nebo padl návrh na koupi nového automobilu, protože cisterna je na hranici životnosti a výše navrhovaná částka by mohla již sloužit jako první leasingová splátka. Výroční valná hromada byla 7. prosince.

2002

Rok jsme začali rozhodnutím, že zašleme částku Kč 2000,- jako dar pro pozůstalé rodiny dvou hasičů; kteří zahynuli při zásahu v Brně na sklonku minulého roku.
4. února Markéta Lukešová přišla s myšlenkou na znovuzaložení družstva mladých hasičů, po kterém jsme dlouho toužili a usilovali. Budoucí družstvo MH se již přišlo podívat na tradiční Zimní branný závod v Trávníku, který se konal 23. února.
2. a 3. března úspěšně složili zkoušky rozhodčích pro mládež na Kudlovské Dolině Zdeněk Janásek, Tomáš Kubíček, Josef Hřob, Jaroslav Kozák ml, Zdeněk Bachan, Adam Fuksa, Hana Kozáková a Markéta Lukešová. 2. dubna projednáno zakoupení nových vycházkových uniforem. Podle činnosti a účasti na akcích sboru členská základna rozdělena na skupiny a podle toho budou činní členové vybaveni. Bylo rozhodnuto o příspěvku každého částkou Kč 500,- a dalších 1 500,- Kč si musí odpracovat ve službách a asistenčních požárních hlídkách. Okrskové kolo 4. května v Šelešovicích - 3. místo mužů. Velkou událostí v našem sboru se stal 4. květen, kdy bylo v zámku v Přibyslavi uděleno nejvyšší hasičské vyznamenání našemu bratrovi - Františkovi Němečkovi.
Požáry: 24. března požár střechy rodinného domu v Hradisku, 29. července požár obilí ve Skašticích, kde byly velké problémy díky větru, 11. srpna požár stohu v Těšnovicích, 18. listopadu výjezd na požár komínu v Postoupkách, 30. listopadu - požár stohu v Trávníku. V měsíci srpnu zasáhly Čechy povodně a na pomoc z našeho sboru odjeli - Josef Hřib a Jaroslav Kozák ml, sbor přispěl částkou 10 000,- Kč na povodňové konto. Zajištování pořadatelské služby na motokrosu v Těšnovicích, 4. května asistence u ohňostroje v areálu firmy AEV, 6. května účast na Dnech prevence v ZŠ Zachar, mikulášská besídka.
Výroční valná hromada 13. prosince. V tomto roce také naši řidiči hasičské techniky museli absolvovat 16-ti hodinové školení a následné zkoušky k získání odborné způsobilosti - profesního průkazu, který je dán zákonem 478/2001 Sb.

2003

Rok jsme začali zálohou na zbojnici 6. ledna při požáru sklepních prostor v panelovém domě na sídlišti Zachar a 6. ledna byl do funkce uveden nový revizor Jiří Týma za odstupujícího Antonína Moláčka. 22. února branný závod mládeže v Trávníku, kde se účastnili i naše družstvo MH a obsadilo v kategorii starších 12. a kategorii mladších 10. místo. Během roku jsme pokračovali ve školení členů jednotky a také v údržbě techniky i zbrojnice - rozvody vzduchu. Také marný pokus o úklid beznadějně zapiněné zbrojnice.
Požáry: 21. dubna požár lesa v areálu Hvězdy nad střelnici, 17. srpna hlášena bomba v Rybalkových kasárnách, my jako záloha na zbrojnici, 16. září požár bytu bezdomovce v Kotojedské ulici, 21. září požár kukuřičného pole v Lutopecnách. Námětové cvičení bylo připraveno na 23. dubna a jednalo se o prověření součinnosti u požáru skladu kabelů firmy Kassex v Kroměříži, 24.-25. dubna přednáška a ukázky prevence proti požárům a úrazům na Olympiádě bezpečné jízdy u ZŠ Zachar v Kroměříži.
8. května účast na pohárové soutěži v Bílanech, kde 2. místo obsadilo znovuobnovené družstvo žen a družstvo mužů skončilo v poli poražených. Okrskové kolo požárního sportu bylo 10. května v Šelešovicích a naši muži obsadili 1. místo a porazili věčné rivaly z Bílan, ale postup do okresního kola jim byl pro jistotu přepuštěn. 16. srpna účast našich zástupců na akci „Rok po povodních" v zaplavených oblastech kolem řeky Berounky, konkrétně v Dobřichovicích, kde naši členové pomáhali při povodních.
V září se vedoucí MH - Markéta Lukešová, Tomáš Kubíček, Táňa a Šárka Martincová účastníli školení vedoucích mládeže a úspěšně složili zkoušky. V tomto roce vyšlo nařízení vlády č. 352/2003 Sb. o posuzování zdravotní způsobilosti členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a tím povinnost podrobit se preventivní zdravotní prohlídce, což naši členové s větší či menší chutí absolvovali.
A opět každoročně se opakující akce - motokros Těsnovice, 31. května dětský den na letišti v Kroměříži, spolupráce s okresním sdružením hasičů při pořádání všech druhů soutěží. 16. května asistence při ukázkách ohňostrojů ve firmě AEV, ukázky hasičů na letním táboře v Rajnochovicích, asistenci při ohňostroji u příležitosti přehlídky vojenských hudeb, mikulášská besídka.
Výroční valná hromada byla 12. prosince 2003. Stále nás trápí dosluhující technika, která nám činí problémy nejen při technických kontrolách. Úspěchu dosáhl náš člen Adam Fuksa, studující gymnázia, který se v mimoškolní činnosti zúčastnil soutěže AMAVET se seminární prací „Využívání reflexních materiálů při represivní činnosti jednotek požární ochrany" a zvítězil v regionálním kole a v národním finále v Praze obdržel zvláštní cenu s účastí na čtrnácti denní návštěvě hasičského sboru ve Francii.

2004

Rok 2004 nám začal zálohou na zbrojnici 13. února, kdy hořel rekreační objekt v Kostelanech, 13.-14. února proběhlo přeškolení řidičů na profesní průkazy a 23. února účast na požáru bytu v Chropyni, který byl uhašen před naším příjezdem. 28. února jsme se účastnili Zimního branného závodu v Trávníku, 20. a 21. března školení a přezkoušení našich rozhodčích pro soutěže požárního sportu.
15. dubna jsme vyjížděli k požáru kravína se Střížovicích, kde jsme hasili uvnitř i vně a ochlazovali vedlejší objekt, 8. května požár dílny Stavebního podniku v Kotojedech. 18. května zajištění asistence na PYRO SHOW na letišti, kde byly ukázky ohňostrojových efektů a vzdušných soubojů maket historických letadel ze II. světové války. Okrskové kolo 22. května v Bílanech, kde se nám vůbec přes důkladnou přípravu nedařilo.
2. července asistence při ohňostroji na Velkém náměstí u přlležitosti Mezinárodní soutěže vojenských dechových hudeb. 9. srpna - požár pole u obce Střížovice, 3. září požár stohu slámy v Popovicích, 4. září požár pole u Lutopecen, 29. září - požár skládky odpadu v Nětčicích, 1. listopadu požár domu v Tylově ulici v Kroměříži, 4. prosince -požár bývalé hospodářské budovy na sídlišti Družba v Hulíně. 1. listopadu proběhlo prověřovací cvičení na SOU Pavlákova - cílem bylo prověřit dodávku vody pro potřeby HZS a evakuaci osob ze 4 NP za pomocí dýchacích přístojů.
Během roku účast na přípravě a technické pomoci na motokrosu na Hvězdě, 29. května na dnu dětí města Kroměříže, spolupráce při okresních kolech hry Plamen a dorostu, požárním sportu a pomoc při soutěži SDH Bílany, pořádání tradiční mikulášské besídky.
Výroční valná hromada byla 12. prosince byla volební a zvolila nový výbor včetně delegáta na okresní shromáždění.

2005

Rok nám začal 26. ledna výjezdem na požár střechy rodinného domu v Žižkové ulici a 2. února jsme drželi zálohu na zbrojnici při požáru v areálu Technoplastu v Chropyni. Na 26. února jsme spolu s ostatními nachystali a provedli zimní branný závod v Trávníku a 4. března v 740h jednotka vyjížděla na „údajnou bombu" ~ Kauflandu v Kroměříži — naštěstí to byl jen něčí hloupý žert.
19. března se konalo v Prusinovicích okresní shromáždění delegátů, kde byl opětovně do funkce starosty OSH zvolen náš velitel Zdeněk Janásek, náměstkem starosty OSH členka Jitka Krylová a předsedou OKRR člen Vojtěch Lukeš. 18. dubna záloha na zbojnici při požáru rodinného domu ve Zborovicích za přítomnosti konání pravidelné schůzky mladých hasičů, kteří vše sledovali s velkým zájmem a byl to pro ně nevšední zážitek.
Okrskové kolo 7. května v Bílanech, účast družstvo mužů i žen. Ženy zabojovaly a obsadili 2. místo, muži zhledem k tomu, že se jim nepodařilo nastartovat stroj v časovém limitu a při druhém pokusu nenasáli vodu opustili soutěž v podstatě bez boje.
14. května jsme poprvé asistovali u mezinárodního utkání ve fotbalu, 1.-4. června v rámci týdne dětí jsme pomáhali při provozu přístavu u lávky pro pěší přes Moravu a vozili děti po Moravě až do Kvasic, 10. června asistence při prezentaci ohňostrojů firmy TIGER Servis na letišti.
Mladí hasiči vyrazili 6. srpna na výlet na Bunč a jejich vedoucí Markéta Lukešová složila 25. září v Ústřední haasičské škole v Jánských Koupelích zkoušku vedoucího MH - minimum. 6. listopadu jsme vyjížděli k požáru piily v Lubné, kde jsme hasili, rozebírali konstrukci a dohašovali. Zásah komplikovala přítomnost svařovací soupravy, nádrže s naftou, sudy s oleji a láhve s PB v požářišti.
Během roku účast na odborné přípravě velitelů a strojníků, provádění kondičních jízd s vozidly, účast a přípravě a jako traťoví komisaři při motokrosu v areálu Hvězdy, pomoc technická i jako rozhodčí při outěžích a akcích OSH Kroměříž, účast na dnu Dětí města Kroměříže na Letišti, ohňostroj u přlležitosti vojenských hudeb na Velkém náměstí. Mikulášská nadílka připravena na 6. prosince a 9. prosince výroční valná hromada.
Techniku máme stále velmi zastaralou, ale díky péči členů je udržována v provozuschopném stavu prochází i technickými kontrolami. Díky pachopení starosty a celého zastupitelstva města se již pomalu skutečňuje záměr úpravy,jedné z budov v areálu bývalých vojenských kasáren. Je již ve stadiu projektové přípravy a tím by sbor získal prostory na úrovni a konečně dle svých potřeb.
Také se stala jedna velmi důležitá událost - bylo zrušeno operační středisko v našem okrese a převedeny veškeré kompetence na krajské operační středisko ve Zlíně. S tím souvisí i určitá změna systému svolávání přes hlasové zařízení města a sirénami v obcích. To však nezaručuje plnou informovanost všech členů z důvodu nízké slyšitelnosti. Naše stížnosti byly vyslyšeny a opět je přistoupeno ke svolávání přes SMS zprávy.
V letošním roce byl u příležitosti státního svátku 8. května na hradě Bouzově oceněn náš člen a velitel, zároveň starosta OSH Kroměříž Zdeněk Janásek Čestnou medailí HZS České republiky Tradiční předávání se odehrálo 6. května Nepříznivou zprávou roku bylo vážné onemocnění bratra Františka Němečka a jeho odstoupení z funkce kronikáře a k utlumení jeho aktivní činnosti ve sboru, hlavně v archivářské činnosti.

A začíná maraton příprav na oslavy 100 let českého hasičského sboru v Kroměříži!
Comments