Historie‎ > ‎

09. Roky 1996 až 1999

1996

Rok, kdy jsme oslavovali 90. výročí naší existence. Nejprve jsme se podíleli na přípravě a uskutečnění zimního branného závodu v Trávníku 24. února. V měsíci březnu šly na technickou prohlídku vozidla, CAS prošla, ale AVIA musela být kvůli brzdám znovu opravena a osvědčení dostala na druhý pokus.
1. dubna se sešel přípravný výbor pro zajištění oslav a bratr Němeček byl pověřen přípravou a sběrem historických materiálů pro Almanach. Současně byl schválen program oslav a všech doprovodných akcí.
Okrskové kolo požárního sportu bylo 11. května v Šelešovicích a náš tým mužů obsadil 6. místo. 5. a 6. července jsme vydatně pomáhali SDH Bílany při jejich oslavách 100. výročí, v červenci jsme asistovali při velkolepém ohňostroji v Podzámecké zahradě. V září vrcholí přípravy na zajištění oslav SDH Kroměříž - tiskne se Almanach, pamětní listy, pozvánky, plakáty, zajišťují se sponzoři, maluje a uklízí zbrojnice, připravuje se materiál na výstavu historie hasičského hnutí Kroměříže v muzeu.
28. září - den oslav:
 800 - 1300 hodin výstava současné a historické techniky
 900 - 1200hodin ukázky zásahů od historie do současnosti
1430 - 1600 hodin námětové cvičení
1800 - 1930 slavnostní valná hromada
2000 - 0200 hodin přátelské posezení

U této příležitosti byla v 11 hodin slavnostně otevřena za účasti významných hostů výstava z historie Českého dobrovolného hasičského sboru v Kroměříži ve 2. patře muzea na Velkém náměstí. Trvala do konce října a měla vellký úspěch i u žáků kroměřížských škol.
Na slavnostní schůzi byli ocenění vyznamenáním nejzasloužilejší bratři a sestry. Starosta města Kroměříže ing.Dvořáček dekoroval historický prapor sboru stuhou věnovanou městem Kroměříž. Po oficiální části následoval společenský večer, který je protáhl do ranních hodin. Pak se činnost sboru vrátila do normálních kolejí.
5. prosince a výroční valná hromada 13. prosince. Během roku byly přikoupeny radiostanice, celkem je k dispozici 12 přijímačů. Ale projevuje se malá technická spolehlivost I. generace a přijímače se musí posílat do opravy. Řešením by bylo nakoupit všechny přijímače II. generace, ale problém je financování. Provedli jsme preventivní prohlídky v 476 domech a 97 tzv. malých provozovnách, ale stále se nedaří obnovit činnost mladých hasičů.

1997

Rok 1997 začal dlouhou a nepříjemně vlezlou zimou, která trvala až do konce dubna. Tradičně jsme chystali a spolupořádali zimní branný závod v Trávníku 8. března.
15. března jsme doprovodIli do stavu manželského našeho člena Miroslava Navrátila hasičkou bránou ze sekyrek, nasazením chomoutu a železné koule před radnicí v Kroměříži. Okrsek požárního sportu se konal 10. května v Šelešovicích a muži obsadili 6. místo, 21. června jsme pomáhali SDH Hulín s oslavami jejich 120. výročí založení. 4. července výjezd na požár střechy kroměřížského zámku. Naštěstí byl začínající požár včas zpozorován a ohlášen, takže nedošlo k jeho rozšíření.
V červnu bylo pěkné počasí a 29. června dokonce +37° C ve stínu. Začátkem července začínají deštové přeháňky a pro tehdy ještě nic netušící hasiče akce století - POVODEŇ
V neděli 6. července ve 13 hodin byl vyhlášen I. stupeň povodňové aktivity na řece Moravě. V tu dobu byla výška hladiny 326 cm, ale již o půlnoci se hladina zvedla a výška byla 414 cm. V ponděli 7. července ráno byl vyhlášen II. stupeň a voda v Moravě stále stoupala. V poledne byla hladina již na 500 cm. Byl vyhlášen III. povodňový stupeň a stav ohrožení. V úterý 8. července voda stále stoupá hlavně díky rozvodněné Bečvě. Po poledni se vali korytem řeky stěna vody o výšce 6 metrů. Začínají se budovat hráze z pytlů písku podél Moravy Před půlnocí se vylévá Moštěnka v Horních Zahradech ze svých břehů a nic ji nestojí v cestě. Začíná zaplavovat levý břeh Moravy směrem na Kaplanovu ulici. Ve středu 9. července po půlnoci je voda již v Kaplanové ulici a postupuje směrem k Silu a po polích směrem ke křižovatce Hulin - Skaštice. V 125 hod byla na řece Moravě v Kroměříži překročena hranice „Stoleté vody" výškou 700 cm a průtokem 733 m3 za sekundu. Kolem 4 hodiny ranní je již kompletně zaplavena průmyslová část Kroměříže a silnice Kroměříž - Hulín se stala neprůjezdná.
Zásahy SDH od pondělí 7. července od 9 hodin AVIE a kalová čerpadla, členové jsou svoláváni sirénou a svolávacím zařízením. Čerpá se v panelových domech na Obvodové, Denkové a Spáčilové. Stále prší a čerpání je odvoláno jako neúčinné. Zůstáváme přes noc na zbrojnici. V úterý 8. 7. jsou povolány další posíly. Je předán soupis mužstva povodňové komisi, příprava na dlouhodobou pohotovost - nádobí, rozdělení směn a příprava materiálu a výstroje. Část odjíždí do skladu nábytku do Stoličkové ulice, provádíme kontrolu v Rostislavově ulici, odjíždíme na bytovky v Horních zahradách. Účastníme se pytlování v Horních zahradách a na Švabinském nábřeží. Voda stoupá kanály, na Obvodové ulici jsme 9. 7. ve 3°° všichni od břehu odvoláni. Voda stále stoupá a my mokří a unavení uléháme na zbrojnici. Ve středu ráno 9. 7. jsme rozděleni do dvou skupin - první cisterna - záchrana osob, druhá - PS12 čerpání trafo stanice Bělidla. Odpoledne zpevňujeme pytlové hráze u hlavního mostu a vykládáme humanitární pomoc. Čerpání trafo stanice zastaveno, voda stálé stoupá. Čerpáme vodu v Kulturním domě, bance a poště do 1900 pak jen držíme noční službu. 11. 7. pouze vykládáme humanitární pomoc, protože čerpat už není co. 12. 7. stejná situace, stále držíme noční. V neděli 13. 7. máme odpočinkový den, střídáme se po pěti hodinách, uklízíme na zbrojnici, čistíme techniku, obuv i výstroj. Zrušeny noční směny. V pondělí 14. 7. začíná čerpání v čističce Dolní zahrady, úterý 15. 7. kanály a sklepy ve Stoličkové a Tomkové ulici a Šenk Hráza, středa 16. 7. SIlo Čelakovská, pekárny a jatka na Bílanské, čtvrtek 17. 7. sklepy na Chropyňské a Bajda, pátek 18. 7. kotelna Agrostavu Dolní zahrady.
Sobota 19. a neděle 20. 7. volno.V pondělí 21. 7. čerpání na Bílanské a u Volfova splávku. 23. 7. Stavbyt a laguna na Bílanské a Dolní zahrady. 24. 7. Stavbyt (sklad, sklep, kotelna). 25. 7. Řempo ulice Skopalíková, splachování garáží Bílanská a čerpání laguny v nádraží ČD, které pokračuje i v sobotu 26. 7. Od pondělka 28. 7. čerpáme vodu na Chropyňské, Bílanské, v Horních Zahradech a v Řempu.
Při povodni bylo odpracováno členy SDH Kroměříž v období 7. 7.-30. 7. 2399 hodin denních a 346 nočních a účastnili se: Antonín Františ, Zdeněk Janásek, Vítězslav Veselý, Jiří Týma, Vojtěch Lukeš, Miroslav Navrátil, Petr Navrátil, Vladimír Lučan, Ladislav Mlýnek, Pavel Kozák, Radek Najker, Emanuel Rupert, Tomáš Kubíček, Pavla Rupertová, Dalibor Zavadil, Jindřich Hanzlik ml., Petr Bertók, Roman Doležel, Karel Kubíček. Členům, kteří se aktivně účastnili na povodních byl Sdružením hasičů ČMS udělen „ Odznak za pomoc". Tato katastrofa v podobě „stoleté vody" postihla prakticky celou Moravu a východní Čechy.
29. srpna jsme asistovali u ohňostroje na Velkém náměstí při mezinárodním festivalu vojenských dechových hudeb a 24. září byl výjezd na požár stohu v Bezměrově. 15. října pohotovost na zbrojnici při požáru sila v areálu Sladoven. 6. prosince připravena tradiční mikulášská nadílka a výroční valná hromada byla 12. prosince. Provedli jsme preventivní prohlídky u 156 drobných provozoven.

1998

Na začátku roku byla zakoupena radiostanice Bendix-King pro velitele družstva, nabíjecí soupravy pro RDST a autoantena do vozidla AVIE. Totéž v provedení rychlonabíječ s externím mikrofonem, autoreproduktorem a vozidlovou antenou do CAS 25. Mužstvo bylo proškoleno o novém rozdělení kanálů pro radioprovoz v součinnosti s HZS. 7. března zimní branný závod v Trávníku, 9. května okrskové kolo požárního sportu v Šelešovicích - muži obsadili 1. místo časem požárního útoku 40,8 sec.
23. května jsme se účastnili včetně techniky na slavnostním průvodu městem u příležitosti oslav 150. výročí kroměřížského sněmu a 31.května Den dětí na Velkém náměstí. 6. června jsme vyrazili na tématický zájezd na PYROS do Brna, kde jsme první den navštívili veletrh, pak jsme se koupali na Pilské přehradě a přespali u hotelu GARNI v Přibyslavi. Druhý den po prohlídce hasičského muzea jsme provedli exkurzi v nově vybudovaném areálu HZS ve Žd'áru nad Sázavou a prohlídku kostela na Zelené hoře.
7. června náš sbor postihla smutná událost - tragicky zemřel náš dlouholetý člen bratr Emanuel Rupert. ČEST JEHO PAMÁTCE!
27. června účast na oslavách 100 let SDH Jarohněvíce a 1. srpna na oslavách 105. let SDH Šelešovice, 4. září asistence při ohňostroji na počet zahájení Festivalu vojenských dechových hudeb, 5. září asistence při natáčení pořadu ČT Klič od zámecké brány v Kroměříži. 3. listopadu bylo námětové cvičení IZS okresu Kroměříž na Justiční školu v Kroměříži - doprava zraněných na stanoviště ZZS, záloha. 6. prosince tradiční Mikuláš a Výroční valná hromada byla 11. prosince.
Provedeno 150 preventivních kontrol, byla dodělána naše „stavba století" - skladový prostor „na hambalkách" v garáži pro zvětšení skladových prostor a také bylo stavebně upraveno nádvoří asfaltovým kobercem. Také se nám podařilo zastavit pokles členské základny a v letošním roce nás přibylo, včetně žen. Snad se blýská na lepší časy.

1999

Na první schůzi výboru 4. ledna byli uvedeni do funkce hlavní strojník Josef Hřib a jednatelka Hana Kozáková, 27. února zimní branný závod v Trávníku. 8. května okrskové kolo požárního sportu - muži v nestálém složení obsadili 2. místo. 22. května účast a pomoc na oslavách 100 let hasičského sboru v Bezměrově, 29. května dětský den na Velkém náměstí, 11. června zajištění ohňostroje při přiležitosti zařazení zámku a zahrad v Kroměříži do seznamu UNESCO v lokalitě lávky přes řeku Moravu. 12. července velký technický výcvik na Bagráku - výcvik strojníků, práce s CAS 25, Ps 12, dopravní a útočná vedení, kondiční jízdy řidičů. 28. srpna asistence při ohňostroji při příležitosti mezinárodní soutěže vojenských hudeb a 18. září výjezd na požár biofarmy Světlá u Zdounek, kde jsme zajištovali dopravu vody na požářiště. 5. prosince mikulášská nadílka a 14. prosince výroční valná hromada.
Provedeno 80 kontrol drobných provozoven. Úsek práce s mládeží je stále naše slabina, přestože aktivně pomáháme při všech soutěžích a mládežnických hrách, stále není vlastní družstvo. V tomto roce byla provedena generální přestavba našeho sociálního zázemí - sprch.


Comments