Historie‎ > ‎

08. Roky 1990 až 1995

1990

Rok hledání začlenění v přechodu systémů, byly prováděny preventivní prohlídky a asistence. Účast družstva mužů na dvou soutěžich GRAND PRIX.
Účastnili jsme se oslav výročí 100. založení hasičské župy. 5. prosince jsme přichystali Mikuláše a 14. prosince se konala výroční valná hromada. 1. a 2. prosince se koná mimořádný sjezd hasičů v Karviné, kde se projednává stav dobrovolných hasičů v novém systému, změna názvů a názvosloví, změny symbolů, znaků, odznaků, částí výstroje a vytyčuje směr do let příštích. Ze změn názvů např. členská schůze bude valná hromada, předseda je starosta, předsednictvo OV je nově výkonný výbor.

1991

Byl zvolen nový výbor ve složení starosta - Otakar Manďák, velitel - Jindřich Hanzlík, preventista - Zdeněk Řach, hospodář - Vojtěch Lukeš, jednatel - Jiří Týma, vedoucí mládeže - Táňa Martincová, členové - Božena Zavadilíková, Petr Němec, Antonín Františ a revizor - Antonín Moláček. Účast členů při asistencích u svařování a filmování. Sbor si vyřizuje IČO a řešíme problém s návrhem, aby hasiči ze své výdělečné činnosti odváděli daň ve výši 30 %.  Výroční valná hromada se konala 6. prosince.

1992

29. února je připraven ve spolupráci s SDH Trávník zimní branný závod pro mladé hasiče. Jako sbor jsme si zřídili konto v Agrobance. V činnosti pokračují asistence a preventivní prohlídky, bylo provedeno vyškolení prohlídkových skupin podle nových zákonů a nařízení. Výroční valná hromada byla 18. prosince.

1993

Rok, kdy se tvoří nový zákon o požární ochraně a nové ekonomické podmínky společnosti nutí dobrovolné spolky jako jsou hasiči nespoléhat na to, co jim bude přiděleno, ale hledat vhodné zajištění své činnosti.
Zemřel nejstarší čestný člen bratr Josef Zapletal, se kterým jsme se rozloučili v měsíci srpnu. Stále se nedaří rozšířit členskou základnu, protože dobrovolná hasičina nenabízí výhody, ale práci a povinnosti.
Okrsková soutěž požárního sportu se konala 15. května ve Zlámance a družstvo mužů obsadilo 1. místo. Nedařilo se v soutěži Gran Prix okresu, kde se řešila otázka setrvání. Byly provedeny kontrolyv 620 rodinných domech a 60 drobných provozovnách a to 15-ti členy v šesti skupinách. Na podporu znou obnovené činnosti mladých hasičů ve sboru jsme uspořádali pro okresní sdružení podzimní branný závod 16. října v přírodní rezervaci Hvězda. 5. prosince byl připraven Mikuláš s posezením u videopohádek s následným rozdělením dárků. Řešili jsme problém se svoláváním členů, protože svolávání sirénou se neosvědčilo. Výroční valná hromada se konala 17. prosince.

1994

V tomto období budování systému samostatného státu legislativa a bezpečnostní situace stále pokulhává za mohutným rozvojem soukromého podnikání a privatizací majetku. Schválený novelizovaný zákon o požární ochraně a připravovaná vyhláška vytváří podmínky pro zkvalitnění činnosti sboru.
Smutnou stránkou činnosti sboru bylo loučení s tragicky zemřelým bratrem Zdeňkem Řachem a s naším dlouholetým velitelem bratrem Jindřichem Hanzlikem, který nás opustil ve věku 47 let.
Okrsková soutěž v požárním sportu se konala 21. května ve Zlámance, kde družstvo mužů obsadilo 2. místo. V oblasti prevence jsme provedli 550 kontrol v obytných domech a 59 v malých provozovnách.
To, že jsou preventivní prohlídky prováděny na vysoké odborné úrovni dokumentuje získanou kvalifikací - čtyři členové PREVENTISTA II a jeden TECHNIK PO. Kolektiv mládeže se snaží udržet, ale vzhledem k věku je přeřazen do kategorie dorostu, na podzimním ZP obsadil 2. místo.
4. prosince byla připravena tradiční mikulášská nadílka a výroční valná hromada se konala 12. prosince, která byla volební. Byl zvolen nový výbor na období 1995-2000.

1995

Nové podmínky nás nutí starat se sami o sebe, což se nám dařilo formou placených asistenčních požárních hlídek při filmování, kulturních akcích, při opravě schodiště u radniční věže nebo při přestavbě bývalého Učitelského ústavu na Masarykově náměstí. Okrsková soutěž se konala v květnu v Lutopecnách a družstvo mužů, složené z 5 členů včetně jednoho důchodce obsadilo 3. místo. Výjezd k požárům: 10. srpna pole slámy na Kojetínské ulici za Veterinou a 12. srpna opět hořící sláma, tentokrát u Bezměrova.
V tomto roce nám MěÚ Kroměříž zakoupil 5 kusů radiostanic včetně příslušenství ke zkvalitnění komunikace mezi sebou, ale hlavně s nově budovaným integrovaným záchranným systémem.
Preventivní prohlidky proběhly v 366 obytných domech a 96 malých provozovnách, 4. května a 8. září asistence při ohňostroji. Přes zimní období jsme svou fyzickou kondici posilovali v tělocvičně na škole Zachar. Smutnou stránkou činnosti roku byl rozpad kolektivu dorostenců, za které se nepodařilo najít náhradu. Mikulášská nadílka pro děti byla připravena na 4. prosince a výroční valná hromada se konala 8. prosince.
V tomto roce jsme se také registrovali jako občanské sdružení na Ministerstvu vnitra pod číslem 3708004 a přihlásili se k registraci daně z příjmu právnických osob na Finančnfm úřadě v Kroměřiži. Od tohoto roku jsme povinni podávat daňové přiznání, i když do 100 000,- Kč čistého zisku jsme od platby daně osvobozeni. Pomalu jsme se začínali připravovat na oslavy 90. výročí založení SDH.
Comments