Historie


Náš hasičský sbor byl založen v roce 1906 v duchu hesla:

"Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci a vlasti ku prospěchu."

Vystřídalo se v něm mnoho obětavých hasičů a funkcionářů, kteří se věnovali prevenci i represi, zajišťovali akceschopnost hasičské techniky nebo pracovali s mládeží. V celé řadě akcí, zejména však při pořizování techniky, výzbroje a výstroje, bylo nápomocno město Kroměříž.
Během své činnosti prožili kroměřížští hasiči mnoho radostných chvil, ale také chvíle strastí a smutků. Vždy si ale uvědomovali nunost ochrany zdraví a majetku před ničivými živly, jako jsou požáry, povodně a jiné živelné či ekologické pohromy a havárie.
Členy sboru charakterizuje obětavost, ochota pomáhat, hrdost a statečnost. Dobrovolní hasiči ochotně věnují svůj volný čas a podstupují rizika v zájmu humánního poslání a pomoci bližnímu.