Aktuality‎ > ‎

Nebezpečí požárů

přidáno: 2. 8. 2013 5:16, autor: Marie Pok
Sucho přináší omezení vyhlášené hejtmanem Zlínského kraje zde
Vyhlášení nabývá účinnosti dnem 25. července 2013 a je platné do odvolání.
Pro období nepříznivých klimatických podmínek platí různá omezení.
  • Dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesů na základě rozhodnutí příslušného orgánu státní správy lesů, návrh k vydání rozhodnutí může podat ředitelka Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
  • Zákaz spalování hořlavých látek (odpad, suchá tráva, plevel, větve apod.) na volném prostranství, a to zejména v blízkosti porostů, polí s obilovinami a pícninami.
  • Povinnost zajistit trvale volné příjezdové komunikace do lesů a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů.
  • Zákaz provádění ohňostrojů, pyrotechnických efektů nebo obdobných efektů, při kterých se používá otevřený plamen (např. lampiony štěstí).
  • Osoby hospodařící v lese mohou provádět pouze nezbytné práce spojené s hospodařením v lesních porostech, bez používání otevřeného ohně.
Kontrolu plnění tohoto rozhodnutí je oprávněn provádět Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje.
 
Comments